Zgrupowanie w Spale

Zgrupowanie szkoleniowe w Spale - termin 27.01-05.02 (Juniorzy Młodsi - Juniorzy i Młodzieżowcy) i 04.02-12.02 (Młodzieżowcy) - od obiadu

Zgrupowaniem w Spale zostaną objęci wybrani zawodnicy, którzy będą startowali w HMP 2017.

Transport do Spały - dopłata 80,00zł

Szkoleniowcy: Andrzej Giza (biegi krótkie), Jerzy Kaduszkiewicz (skoki i wielobój) i Marcin Bujas (wytrzymałość).

Koszt dojazdu uzależniony od ilości osób korzystających z transportu (bus lub autobus). Planowana dopłata 80-100zł - decyzja na podstawie potwierdzeń.

Informacja o zgrupowaniu szkoleniowym ZKNJiM

Lista zawodników potwierdzonych na zgrupowania szkoleniowe ZKNJiM