Przedsięwzięcie MZLA i Profitkarta

Pragniemy poinformować o nowym przedsięwzięciu Małpolskiego Związku Lekkiej Atletyki z Profitkartą

Celem współpracy jest pomoc lekkoatletycznej młodzieży z Małopolski w dążeniu do mistrzostwa sportowego.

Wszystko o Profitkarcie