Sapere Auso - Małopolska Fundacja Stypendialna 2017

Fundacja obecnie prowadzi nabór na następujące konkursy i programy stypendialne:

Program Stypendialny SAPERE AUSO 2016/2017 (Termin składania wniosków stypendialnych dla uczniów na dzień 30 września 2017 r., a dla studentów na dzień 31 października 2017. Liczy się data wpływu poprawnego pod względem formalnym wniosku wraz załącznikami w formie drukowanej do Biura Fundacji.).

Złóż wniosek o stypendium w SAPERE AUSO 2017/2018.

Zapraszamy! Szczegóły w linku poniżej.