Władysławowo 2018 - KWM

Wakacyjne zgrupowanie szkoleniowe Kadry Wojewódzkiej Młodzików we Władysawowie: 10-22 sierpnia 2018.

W związku z brakiem realizacji dopłaty do zgrupowania KWM we Władysławowie (brak płatności do dnia 13 lipca 2018 roku) przez Wojskowy Klub Sportowy Wawel oraz brakiem zwrotnych potwierdzeń od koordynatora sekcji zwracamy się z prośbą o pilną reakcję i dokonanie stosownej dopłaty.

W związku z powyższą informacją pragniemy poinformować wszystkich rodziców, że jeżeli dopłata nie zostanie zrealizowana przez WKS Wawel do dnia 20 lipca 2018 roku za brak zakupu biletów dla zawodników WKS Wawel odpowiedzialność spada na WKS Wawel.

Pełna informacja o zgrupowaniu szkoleniowym KWM

Lista zawodników potwierdzonych na zgrupowanie KWM