Zgrupowanie w Zakopanem

Zgrupowanie szkoleniowe w Zakopanem (KWM i MZLA) - termin 09.11-18.11 (od obiadu do obiadu).

Zawodnicy uczestniczący w akcji szkoleniowej muszą posiadać aktulną kartę zdrowia.

Zawodnicy, którzy nie wystartują w MMM bez podania uzasadnienia - brak możliwości powołania.

W przypadku braku aktualnej karty zdrowia zawodnik uczestniczyć będzie za pełny koszt - 1200zł.

Informacja o zgrupowaniu szkoleniowym KWM

Lista zawodników potwierdzonych KWM

Informacja o zgrupowaniu szkoleniowym MZLA

Lista Zawodników potwierdzonych MZLA

Możliwość udziału zawodników nie zakwalifikowanych na akcję za podwyżsozny koszt - 900zł.

Informacja o zgrupowaniu szkoleniowym MZLA