Testy selekcyjne do ZKN

Zawodnicy uczestniczący w testach muszą posiadać i złożyć w dniu badań:

- w systemie elektronicznym PZLA mieć wprowadzoną aktualną kartę zdrowia,

- złożyć ksero aktualnej karty zdrowia,

- złożyć oświadczenie MZLA zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych,

- złożyć oświadczenie PZLA zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych,

- złożyć zgodę rodziców  na udział w szkoleniu w 2019 roku - zawodnik niepełnoletni.

Bez tych dokumentów zawodnicy nie zostaną dopuszczeni do badań.

Informacja o konsultacji selekcyjnej