Zgrupowanie w Muszynie 2019

Zgrupowanie szkoleniowe w Muszynie - termin 12.01-24.01 (od obiadu do śniadania).

Zawodnicy uczestniczący w akcji szkoleniowej muszą posiadać następujące dokumenty:

- aktualną kartę zdrowia sportowca - wszyscy;

- zgodę rodziców - wszyscy niepełnoletni;

- oświadczenie zawodnika MZLA - wszyscy;

- oświadczenie zawodnika MZSKF - młodzicy;

- oświadczenie zawodnika PZLA - ZKN.

W związku z decyzją Zarządu Małopolskiego Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej o braku możliwości realizacji szkolenia KWM w okresie ferii, Zarząd Małopolskiego Zwiążku Lekkiej Atletyki podjął decyzję o realizacji zadania w ramach działań własnych. Koszt realizacji zadania na koszt rodziców oraz Małopolskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Decyzją Zarządu MZLA z dnia 19 grudnia 2018 roku do czasu uregulowania zaległości finansowych przez WKS Wawel, wstrzymana zostaje współpraca organizacyjna i sportowa.

W przypadku deklaracji końcowej spłaty zadłużenia oraz spłaty do dnia 11 stycznia 2019 roku zostanie stworzona możliowść udziału zawodników WKS Wawel w akcji szkoleniowej (zadłużenie wg. stanu na dzień 8.01.2019 wynosi około 1 600,00zł)

Informacja o zgrupowaniu szkoleniowym KWM

Lista zawodników powołanych na zgrupowanie KWM

Informacja o zgrupowaniu szkoleniowym ZKN

Informacja o zgrupowaniu szkoleniowym - MZLA (zawodnicy WKS Wawel)

Lista zawodników powołanych na zgrupowanie ZKN

Lista zawodników dodatkowo powołanych na zgrupowanie MZLA

Lista zawodników dodatkowo powołanych na zgrupowanie MZLA - (zawodnicy WKS Wawel)

Lista uczestników zgrupowania Młodziezowych spotkań z lekką atletyką