Zgrupowanie w Kielcach 2019

Zgrupowanie szkoleniowe w Kielcach - termin 12.04-20.04 (od kolacji do obiadu).

Zmiana godziny wyjazdu 16.00

Zawodnicy uczestniczący w akcji szkoleniowej muszą posiadać następujące dokumenty:

- aktualną kartę zdrowia sportowca - wszyscy;

- zgodę rodziców - wszyscy niepełnoletni;

- oświadczenie zawodnika MZLA;

- oświadczenie zawodnika PZLA - ZKN. 

Informacja o zgrupowaniu szkoleniowym MZLA

Lista zawodników potwierdzonych na zgrupowanie MZLA