JuniorSport - zaproszenie na zajęcia

Projekt „JuniorSport” - bezpłatne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych. Zajęcia są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników.

Program „JuniorSport” powstał w trosce o poprawę zdolności motorycznych oraz podwyższenie poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Na zajęciach dzieci i młodzież mogą zapoznać się z różnymi dyscyplinami sportu, zaktywizować się do uprawiania między innymi lekkiej atletyki, poznać alternatywne sposoby spędzania czasu poza zajęciami lekcyjnymi.

Zapraszamy! Szczegóły grup w naszym województwie znajdziesz w linku poniżej.