Wojewódzkie zawody LDK!

W związku z pytaniami o Wojewódzkie Zawody LDK!, które miały odbyć się w dniu 26 maja 2019 roku pragniemy poinformować, że nie byliśmy ich organizatorem, a ujęcie w regulaminie odbyło się bez zgody Małopolskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Wszelkie pytania dotyczące organizacji i odwołania Wojewódzkich Zawodów LDK! prosimy kierować do koordynatora LDK!