Dofinansowanie SSM 2019

W związku z obniżeniem dofinansowania z dotacji Województwa Małopolskiego do zadania pn. „Przygotowanie i udział reprezentantów województwa małopolskiego w zawodach finałowych systemu sportu młodzieżowego” w 2019 r. przez Władze Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej pragniemy doprecyzować informację o otrzymanym dofinansowaniu.

Dofinansowanie SSM (639 000,00zł na wszystkie dyscypliny) w latach 2018-2019:

- 2018 - 75 437,23 zł,

- 2019 - 54 058,90 zł (obniżenie dofinansowania o 21 378,33 zł)

Dofinansowanie SSM zostało obniżone o 28,34%.

Wyniki w Systemie Sportu Młodzieżowego w latach 2017-2018:

2017 - 1030,195 pkt.,

2018 -   970,830 pkt. (zmniejszenie 59,365 pkt.)

Wyniki SSM obniżyły się po bardzo dobrym 2017 roku o 5.76%.

W związku z wyższymi kosztami udziału w 2019 roku (duża liczba zadań oraz dalekie wyjazdy na poszczególne działania) otrzymane dofinansowanie jest zbyt niskie, aby zrealizować wszystkie zadania w 2019 roku.

Zwróciliśmy sie pisemnie do Władz MZSKF o zwiększenie w/w dofinansowania, ale na dzień 4 września brak możliwości otrzymania dodatkowych środków.

W związku z powyższymi danymi dopłaty klubów województwa małopolskiego są wyższe, a wynikaja z przelicznika Wiceprezesa, który zaproponował obniżenie dotacji dla lekkiej atletyki.

W imieniu Władz MZLA pragniemy zapewnić, że dofinansowanie najbliższych zadań odbędzie się w ramach dofinansowania MZLA (udział MMM - tylko dofinansowanie MZLA, udział w PZLA MP U16 - częściowe dofinansowanie MZLA).