Testy selekcyjne ZKN 2020

Małopolski Związek Lekkiej Atletyki pragnie przekazać informację dotyczącą konsultacji selekcyjnej Zaplecza Kadry Narodowej w Krakowie.

Termin testów selekcyjnych ZKNJiM:

19.10.2019: 10.00 - do 25 osób             14.00 – do 25 osób

20.10.2019: 10.00 - do 20 osób

Miejsce: Hala LA przy Szkole Podstawowej nr 91, os. Handlowe 4 Kraków

Informacja o konsultacji selekcyjnej

Bardzo prosimy o potwierdzanie udziału TOKENEM.

Zawodnicy zaproponowani do badań selekcyjnych, którzy nie będą uczestniczyć w konsultacji, nie będą mogli być proponowani do szkolenia w ZKN w roku 2020.

Lista zawodników na testy Zaplecza Kadry Narodowej ze wskazaniem na termin badań. Szczegóły w linku poniżej.

Klub sportowy przed testami winien wprowadzić do systemu STARTER PZLA skan ważnej książeczki zdrowia sportowca/zaświadczenie zawodnika.

Każdy zawodnik przed badaniami winien złożyć: oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (MZLA) oraz zgodę rodziców na szkolenie w 2020 roku (druki dostępne na stronie - www.lekkoatletyka.net.pl).

Podczas konsultacji przeprowadzone zostaną następujące testy i pomiary:

1) Testy FMS (z ang.: functional movement screening) to zespół siedmiu testów służących do przesiewowej diagnostyki stanu funkcjonalnego zawodnika.

2) Testy motoryczne: - rzut piłką lekarską w przód, - skok w dal z miejsca, - 60m - bieg na optojumpie (30 + 30m lotne).

3) Pomiary somatyczne

Bardzo prosimy o potwierdzanie udziału poprzez TOKEN.