Zgrupowanie w Muszynie '19

Zgrupowanie szkoleniowe w Muszynie - termin 8-17.11 (od kolacji do obiadu).

Trasa przejazdu autokaru do Muszyny:

AWF Kraków - al. Jana Pawła II 78 - wyjazd 14:30

Kosćiół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski - ul. Zbylitowska 5 - wyjazd 15:30

Prośba do klubów, których zawodnicy uczestniczą w akcji szkoleniowej o zamieszczenie aktualnych kart zdrowia w panelu klubowym.

Zawodnicy uczestniczący w akcji szkoleniowej muszą posiadać następujące dokumenty:

- aktualną kartę zdrowia sportowca - zawodnicy z kategorii Młodzika i SSM;

- zgodę rodziców - wszyscy niepełnoletni, którzy nie złożyli na wcześniejszych akcjach;

- oświadczenie zawodnika MZLA - wszyscy, którzy nie złożyli na wcześniejszych akcjach;

- oświadczenie zawodnika MZSKF - wszyscy, którzy nie złożyli na wcześniejszych akcjach.

Informacja o zgrupowaniu szkoleniowym KWM

Lista zawodników powołanych na zgrupowanie KWM

Lista zawodników powołanych dodatkowo na zgrupowanie KWM

Informacja o zgrupowaniu szkoleniowym MZLA i ZKN

Lista zawodników powołanych na zgrupowanie MZLA i ZKN

Lista zawodników dodatkowo powołanych na zgrupowanie MZLA i ZKN