Zgrupowanie w Spale '19

Zgrupowanie szkoleniowe w Spale - termin 27-31 grudnia 2019 roku.

Miejsce zgrupowania: COS OPO Spała, Al. Prezydenta I. Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz, www.spala.cos.pl

Wyjazd 27.12: parking przy LIDLU, al. Jana Pawła II – godz. 09:00.

Rozpoczęcie zgrupowania: 12.00 COS OPO Spała (od obiadu).

Zakończenie zgrupowania: 11.45 COS OPO Spała (do śniadania).

Powrót 31.12: parking przy LIDLU, al. Jana Pawła II – godz. 15:00.

Zawodnicy uczestniczący w akcji szkoleniowej muszą posiadać aktualną kartę zdrowia zamieszczoną w panelu klubowym.

Informacja o zgrupowaniu szkoleniowym

Lista zawodników potwierdzonych na zgrupowanie szkoleniowe