Zgrupowanie w Raciborzu

Zgrupowanie szkoleniowe w Raciborzu w terminie 25.01-06.02.2020 (od kolacji do obiadu).

Informacja o zgrupowaniu szkoleniowym MZLA i ZKN

Lista zawodników ZKN 

W związku z aktualizacją programu minutowego godzina wyjazdu 9.00. Zbiórka 8.30

https://szla.pl/dane/regulaminy/2020/projekt%20program%20minutowy%20Mistrzostwa%20%C5%9Al%C4%85ska%20hala%202020.pdf

Zawodnicy uczestniczący w akcji muszą posiadać następujące dokumenty:

- ksero aktualnej karty zdrowia sportowca/ zaświadczenia;

- zgodę rodziców - wszyscy niepełnoletni zawodnicy.

Prośba do klubów, których zawodnicy będą uczestniczyć w akcji o zamieszczenie aktualnych kart zdrowia w panelu klubowym.

Trasa przejazdu autokaru do Raciborza: AWF Kraków - al. Jana Pawła II 78 - wyjazd 7:45 - Ostrava - Racibórz

Ostrawa - udział w zawodach koszt startowego po stronie klubów