Zgrupowanie w Kielcach 2020

Zgrupowanie szkoleniowe w Kielcach - termin 3-11 kwietnia 2020 roku (od obiadu do obiadu).

Godzina wyjazdu 10:00 (Lidl przy AWF-ie).

Zawodnicy uczestniczący w akcji szkoleniowej muszą posiadać następujące dokumenty:
- zgodę rodziców (zawodnicy niepełnoletni - nowy druk na 2020 rok),
- oświadczenie PZLA (pierwszy udział w akcji w 2020 roku),
- oświadczenie MZLA (pierwszy udział w akcji w 2020 roku),
- legitymację szkolną,
- ksero aktualnej książeczki zdrowia sportowca/ zaświadczenie.

Informacja o zgrupowaniu szkoleniowym MZLA

Lista zawodników powołanych na zgrupowanie MZLA