PANEL KWM

Szanowni Państwo prośba o zgłaszanie zawodników do Kadry Wojewódzkiej Młodzika.

Proszę proponować tylko takie osoby, które będą uczestniczyły w akcjach szkoleniowych (lipiec i sierpień).

Panel jest otwarty do 15.06.2020 23:59.

Panel zgłoszeniowy KWM

Niezbędne załączniki dla wszystkich członków KWM:

- oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (RODO MZSKF)

- aktualne zaświadczenie lekarskie (możliwość umieszczenia w panelu klubowym)

Druki w zakładce do Pobrania

Powyższe dokumenty wymagane są przez MZSKF (brak pełnej dokumentacji = brak możliwości zakwalifikowania zawodnika do KWM).

Prośba o przesłanie dokumentacji w wersji papierowej do dnia 20.06.2020 na adres:

Małopolski Związek Lekkiej Atletyki al. Jana Pawła II 78/015, 31-571 Kraków

Poniższe dokumenty należy złożyć w pierwszym dniu akcji szkoleniowej:

- zgoda rodzica KWM - opiekuna na akcje w 2020 roku - nowy druk

- karta informacyjna zawodnika KWM na akcje w 2020 roku - nowy druk