COVID-19 - kilka zasad

Szanowni Państwo

Dbajmy wszyscy o własne i wszystkich zdrowie, a w przypadku gorszego sampoczucia (najczęściej występujące objawy choroby to gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem - chorobie mogą towarzyszyć bóle mięśni i zmęczenie) informujmy osoby z którymi mieliśmy kontakt o istniejącym zagrożeniu zdrowia (brak informacji = nieodpowiedzialna postawa!!!).

Każda informacja od NAS ograniczy rozprzestrzenianie się epidemii!

Wróciliśmy na obiekty sportowe, ale pamiętajmy, że epidemia nie minęła - zadbajmy o nasze bezpieczeństwo!

Przedstawiamy kilka najważniejszych zasad do których powinniśmy się zastosować podczas epidemi koronawirusa (gospodarz obiektu i uczestnicy zajęć sportowych):

DEKALOG BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA PODCZAS EPIDEMII

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW LA PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE

WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE EPIDEMII

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020

Dodatkowe informacje o zmianach od 17 października 2020

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia Rady Ministrów

Za stroną Ministerstwa Sportu przekazujemy pełną informację:

Informacja po kliknięciu w logo MS!