Panele LDK! na 2021 rok

Zapraszamy wszystkie chętne kluby do udziału w programie Lekkoatletyka dla każdego!

W panelu mamy do wyboru prowadzenie zajęć na 3 poziomach:

- trener I-III (2*);

- trener I-VI (2*IV-VI i 1*I-III);

- trener IV-VI (3*);

- trener VI-VIII (3*);

Panel zgłoszeniowy dla prowadzących zajęcia

Panel zgłoszeniowy dla zawodników z klas VI-VIII

Ostateczna decyzja o uruchomieni szkolenia w danych grupach uzależniona będzie od decyzji Ministerstwa i wysokości przyznanych środków oraz liczby chętnych trenerów do prowadzeni zajęć w danych grupach.

Trenerzy kandydujący do prowadzenia zajęć w grupach VI-VIII powinni równolegle zgłosić minimum 15 zawodników przez panel starter a trener prowadzący zajęcia w tej grupie musi posiadać kwalifikacje minimum instruktora PZLA.