Oświadczenie byłego Prezesa MZLA

W związku z postawą byłego członka Zarządu MZLA (2017-2021) Pana Jerzego Kaduszkiewicza pragnę przedstawić wyrok sądu, który udowadnia szerzone nieprawdziwe informacje przez Pana Jerzego Kaduszkiewicza!

Przez ponad rok uważałem, że nie jest koniecznym pokazywanie wszystkim poniższego wyroku, ale po konsultacji prawniczej to jest jedyna możliwość przedstawienia prawdy, która jest odmienna od przekazywanej przez Pana Jerzego Kaduszkiewicza.

Pragnę również podkreślić, że jako były członek Zarządu Pan Jerzy Kaduszkiewicz nigdy nie zaangażował się w żadną działalność MZLA!

Pan Jerzy Kaduszkiewicz pełnił funkcję członka Zarządu MZLA (2017-2021)  bez zaangażowania w sprawy organizacyjne i sportowe (tylko obecności na spotkaniach Zarządu).

Wyrok sądu do pobrania

Cave me, Domine, ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo.

Grzegorz Sobczyk były Prezes Małopolskiego Związku Lekkiej Atletyki