do pobrania

Ruki i dokumenty do pobrania:

Nazwa imprezy 

Uzgodnienie Małopolski Związek Lekkiej Atletyki - Trener klubowy

Oświadczenie MZLA - zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych szkoleniowca

Oświadczenie MZLA - zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawodników - 2019

Oświadczenie MZLA - zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawodników - 2020

Oświadczenie MZSKF - zawodnik - zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie MZSKF - trener - zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie PZLA - zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Zgoda rodziców - MZLA

Druk zgłoszeniowy GPK - Klub sportowy / Szkoła

Kartka startowa GPK