Regulamin PZLA MPSzt

2. PZLA SZTAFETOWE MISTRZOSTWA POLSKI

1. Kierownictwo

Polski Związek Lekkiej Atletyki

2. Termin i miejsce

8-9 czerwca 2019, stadion Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana Pawła II 78

3. Organizator

Małopolski Związek Lekkiej Atletyki, ul. Śląska 5/1, 30-003 Kraków, tel. 796-018-608, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.lekkoatletyka.net.pl

4. Podział konkurencji na dni oraz zasady rywalizacji i podział serii

Sobota 8 czerwca 2019 roku – 1 dzień

Biegi sztafetowe

Rywalizacja

Zasady awansu

Podział serii

U16

4x100m

Klubowa

Bez ograniczeń

Ranking wynikowy sztafet za 2018 i 2019 rok wg. stanu na dzień 02.06.2019

U16

szwedzka (100+200+300+400)

Wojewódzka

Reprezentacje wojewódzkie

Ranking na podstawie najlepszych indywidualnych wyników członków sztafety po weryfikacji zespołów sztafetowych

U18

4x400m – sztafeta mieszana
2 kobiety i 2 mężczyzn

Klubowa

Bez ograniczeń

Ranking na podstawie najlepszych indywidualnych wyników członków sztafety po weryfikacji zespołów sztafetowych

U18

szwedzka (100+200+300+400)

Wojewódzka

Reprezentacje wojewódzkie

Ranking na podstawie najlepszych indywidualnych wyników członków sztafety po weryfikacji zespołów sztafetowych

U20

4x200m

Klubowa

Bez ograniczeń

Ranking na podstawie najlepszych indywidualnych wyników członków sztafety po weryfikacji zespołów sztafetowych

U20

4x400m – sztafeta mieszana
2 kobiety i 2 mężczyzn

Klubowa

Bez ograniczeń

Ranking na podstawie najlepszych indywidualnych wyników członków sztafety po weryfikacji zespołów sztafetowych

open

4x200m

Klubowa

Bez ograniczeń

Ranking na podstawie najlepszych indywidualnych wyników członków sztafety po weryfikacji zespołów sztafetowych

open

4x400m – sztafeta mieszana
2 kobiety i 2 mężczyzn

Klubowa

Bez ograniczeń

Ranking na podstawie najlepszych indywidualnych wyników członków sztafety po weryfikacji zespołów sztafetowych

Niedziela 9 czerwca 2019 roku – 2 dzień

Biegi sztafetowe

Rywalizacja

Zasady awansu

Podział serii

U16

4x600m – sztafeta mieszana
2 kobiety i 2 mężczyzn

Klubowa

Bez ograniczeń

Ranking na podstawie najlepszych indywidualnych wyników członków sztafety po weryfikacji zespołów sztafetowych

U18

4x800m – sztafeta mieszana
2 kobiety i 2 mężczyzn

Klubowa

Bez ograniczeń

Ranking na podstawie najlepszych indywidualnych wyników członków sztafety po weryfikacji zespołów sztafetowych

U20

4x800m – sztafeta mieszana
2 kobiety i 2 mężczyzn

Klubowa

Bez ograniczeń

Ranking na podstawie najlepszych indywidualnych wyników członków sztafety po weryfikacji zespołów sztafetowych

open

4x800m – sztafeta mieszana
2 kobiety i 2 mężczyzn

Klubowa

Bez ograniczeń

Ranking na podstawie najlepszych indywidualnych wyników członków sztafety po weryfikacji zespołów sztafetowych

Rozstawienia sztafet 4x100 wg. rankingu wynikowego sztafet za 2018 i 2019 rok, a w przypadku sztafety szwedzkiej, 4x200, mieszanej 4x400, 4x600 i 4x800 suma najlepszych wyników zweryfikowanych członków zespołu sztafetowego wg. stanu na dzień 02.06.2019

Podstawą tworzenia list rankingowych 2. PZLA Sztafetowych Mistrzostw Polski jest uzyskanie wyników na zawodach kalendarzowych lub na mityngach z kalendarzy EA lub/i IAAF posiadając ważną licencję PZLA.

5. Warunki uczestnictwa

W 2. PZLA Sztafetowych Mistrzostwach Polski do startu uprawnieni są zawodnicy reprezentujący kluby sportowe posiadające ważną licencję klubową na 2019 rok.

Do startu w 2. PZLA Sztafetowych Mistrzostwach Polski prawo startu mają wyłącznie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej posiadający ważną na sezon 2019 licencję zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.

Rywalizacja w 2. PZLA Sztafetowych Mistrzostwach Polski odbędzie się w poniższych kategoriach wiekowych:

Zawodnicy zgłoszeni do biegów rozstawnych mają prawo do uczestnictwa w biegach poza konkursowych na 100 m i 400 m.

6. Zasady rozgrywania konkurencji

Pełna informacja zasad rozgrywania konkurencji zostanie określona w Informacji Technicznej imprezy.

7. Nagrody

Za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy otrzymują medale.

8. Zgłoszenia

Do 2. PZLA Sztafetowych Mistrzostw Polski obowiązuje wyłącznie System STARTER PZLA.

System zgłoszeń otwarty będzie od dnia 20 maja 2019, do godziny 17:00 w dniu 3 czerwca 2019.

Dopuszczenie do startu zawodnika zgłoszonego po terminie jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody PZLA. Zgłoszenie takie należy przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z załączonym potwierdzeniem dokonania płatności za zgłoszenie po terminie, w wysokości 500 zł (opłatę wnosi się za każdego zawodnika zgłoszonego po terminie). Przesłanie zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania płatności nie zobowiązuje PZLA do wyrażenia zgody na start zawodnika zgłoszonego po terminie. W przypadku niedopuszczenia zawodnika do startu opłata za zgłoszenie po terminie nie będzie zwracana.

9. Weryfikacja – potwierdzenia i skreślenia sztafet (skład zawodników i zawodniczek)

Na 2. PZLA Sztafetowych Mistrzostwach Polski będzie prowadzone elektroniczne potwierdzenie startu z użyciem TOKENA.

TOKEN można pobrać w panelu klubowym systemu zgłoszeń i licencji PZLA - STARTER i przekazać przedstawicielowi klubu.

Po zalogowaniu się z użyciem TOKENA można potwierdzić start wybierając TAK lub dokonać wykreślenia wybierając NIE.

Potwierdzenia startu sztafety (skład zawodników i zawodniczek) należy dokonać WYŁĄCZNIE elektronicznie.

Potwierdzenie lub skreślenie sztafet (skład zawodników i zawodniczek) należy dokonać w następującym terminie i do wyznaczonej godziny:

ü dla startujących w dniu 8 czerwca do 7 czerwca (piątek) do godziny 18:00,

ü dla startujących w dniu 9 czerwca do 8 czerwca (sobota) do godziny 20:00.

Brak elektronicznego potwierdzenia startu z użyciem TOKENA w wyznaczonych terminach będzie skutkować skreśleniem sztafet z list startowych.

Na 75 minut przed wyprowadzeniem sztafety przedstawiciel Klubu zobligowany jest do potwierdzenia składu zespołu w wyznaczonym miejscu (miejsce wskazane zostanie w Informacji Technicznej).

10. Procedura pracy bramki zawodniczej - wyprowadzenie zawodników (call room)

Bramka zlokalizowana będzie przy wyjściu z hali rozgrzewkowej.

Limit czasu stawienia się na bramce

Wyprowadzenie na start

na 25 minut przed startem

15’ przed startem

Uwaga: Zawodnicy, którzy nie zgłoszą się na bramkę nie będą dopuszczeni do startu.

Zawodnicy nie posiadający dwóch prawidłowo umieszczonych numerów startowych, przydzielonych przez organizatora nie będą dopuszczeni do startu (numer z nazwiskiem na klatce piersiowej).

11. Dekoracja medalowa

Zawodnik przystępujący do ceremonii dekoracji medalowej obowiązany jest nosić dedykowany numer medalowy przygotowany do dekoracji medalowej. Numer medalowy zostanie przekazany zawodnikowi w miejscu przygotowania do dekoracji medalowej przez osoby sprawujące nadzór nad dekoracją. Zawodnik zobligowany jest do umieszczenia go na ubraniu, z przodu, w widocznym miejscu (tj. analogicznie do umiejscowienia numeru startowego).

12. Zasady finansowania

Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, koszty uczestnictwa ponoszą zgłaszające kluby.

13. Noclegi i wyżywienie

Organizator dla uczestników 2. PZLA Sztafetowych Mistrzostw Polski nie zabezpiecza noclegów i wyżywienia.

14. Inne

Ostateczna decyzja w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie
„2. PZLA Sztafetowych Mistrzostw Polski" należy do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki