Regulamin PZLA MPW

PZLA WIELOBOJOWE MISTRZOSTWA POLSKI U16 - U23 - U20 - SENIORÓW

1. Kierownictwo

Polski Związek Lekkiej Atletyki

2. Termin i miejsce

8-9 czerwca 2019, stadion Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana Pawła II 78

3. Organizator

Małopolski Związek Lekkiej Atletyki, ul. Śląska 5/1, 30-003 Kraków, tel. 796-018-608, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.lekkoatletyka.net.pl

4. Konkurencje

Rywalizacja w PZLA Wielobojowych Mistrzostwach Polski odbędzie się z podziałem na kategorie wiekowe i płeć w następujących wielobojach:

Kategoria wiekowa

Kobiety

Mężczyźni

U16

5-bój

5-bój

U20

7-bój

10-bój

U23

7-bój

10-bój

Seniorzy

7-bój

10-bój

5. Warunki uczestnictwa

W PZLA Wielobojowych Mistrzostwach Polski do startu uprawnieni są zawodnicy reprezentujący kluby sportowe posiadające ważną licencję klubową na 2019 rok.

Do startu w PZLA Wielobojowych Mistrzostwach Polski w rywalizacji nie wchodzącej do Systemu Sportu Młodzieżowego prawo startu mają wyłącznie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej posiadający ważną na sezon 2019 licencję zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.

W PZLA Wielobojowych Mistrzostwach Polski w rywalizacji wchodzącej do systemu Sportu Młodzieżowego w kategorii wiekowej U23 (rocznik 1997-1999) i U20 (rocznik 2000-2001) prawo startu mają zawodnicy posiadający ważną na sezon 2019 licencję zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.

W zawodach Systemu Sportu Młodzieżowego prowadzonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający:

Zawodnicy z kategorii wiekowej U20 w ramach SSM mają prawo startu w następującej liczbie konkurencji:

ü  dwie konkurencje indywidualne (w tym wielobój) + 1 sztafeta lub bieg przełajowy

ü  lub w jednej konkurencji indywidualnej (w tym bieg przełajowy) + 2 sztafety

ü  lub w biegu przełajowym + 1 konkurencja + 1 sztafeta

Zawodnicy z kategorii wiekowej U23 w ramach SSM mają prawo startu w trzech konkurencjach.

Rywalizacja w PZLA Wielobojowych Mistrzostwach Polski odbędzie się z podziałem na następujące kategorie wiekowe oraz na podstawie poniższych warunków:

Kategoria

Uprawnione roczniki

Warunek uczestnictwa

U16

zawodnicy urodzeni w latach 2004-2005

Pozycja 1-16 w rankingu zgłoszeń

U20

zawodnicy urodzeni w latach 2000-2001

bez minimum

U23

zawodnicy urodzeni w latach 1997-1999

bez minimum

Seniorzy

zawodnicy urodzeni w 1999 roku i starsi

bez minimum

Podstawą umieszczenia na liście rankingowej PZLA Mistrzostw Polski U16 jest uzyskanie wyniku, który został osiągnięty w sezonie letnim 2018 i 2019 do dnia 26.05.2019 na zawodach kalendarzowych lub na mityngach z kalendarzy EA lub/i IAAF posiadając ważną licencję PZLA.

6. Zasady rozgrywania konkurencji

Pełna informacja zasad rozgrywania konkurencji zostanie określona w Informacji Technicznej imprezy.

7. Podział konkurencji na dni

Sobota 8 czerwca 2019 roku – 1 dzień

Kobiety

U16

80 m ppł., wzwyż, kula

U20

100 m ppł., wzwyż, kula, 200 m

U23

100 m ppł., wzwyż, kula, 200 m

Seniorki

100 m ppł., wzwyż, kula, 200 m

Mężczyźni

U16

110 m ppł., w dal, kula

U20

100 m, w dal, kula, wzwyż, 400 m

U23

100 m, w dal, kula, wzwyż, 400 m

Seniorzy

100 m, w dal, kula, wzwyż, 400 m

Niedziela 9 czerwca 2019 roku – 2 dzień

Kobiety

U16

w dal, 600 m

U20

w dal, oszczep, 800 m

U23

w dal, oszczep, 800 m

Seniorki

w dal, oszczep, 800 m

Mężczyźni

U16

wzwyż, 1000 m

U20

110 m ppł., dysk, tyczka, oszczep, 1500 m

U23

110 m ppł., dysk, tyczka, oszczep, 1500 m

Seniorzy

110 m ppł., dysk, tyczka, oszczep, 1500 m

8. Punktacja SSM

Punktacją SSM objęte są następujące kategorie wiekowe:

U20

1-16 miejsce wg. zasady:

I-15; II-12; III-10; IV-9; V-VI-8; VII-VIII-7; IX- 6; X-5; XI-4; XII-3; XIII/XVI-2.

U23

1-8 miejsce wg. zasady:

I-25; II-21; III-18; IV-16; V-14; VI-12; VII- 10; VIII-8.

9. Podziały punktów

Wnioski o podział punktów należy składać do PZLA (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do dnia 3 czerwca 2019 r, do godziny 15:00.

10. Nagrody

Za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy otrzymują medale.

11. Zgłoszenia

Do PZLA Wielobojowych Mistrzostw Polski obowiązuje wyłącznie System STARTER PZLA.

System zgłoszeń otwarty będzie od dnia 20 maja 2019, do godziny 17:00 w dniu 3 czerwca 2019.

Dopuszczenie do startu zawodnika zgłoszonego po terminie jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody PZLA. Zgłoszenie takie należy przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z załączonym potwierdzeniem dokonania płatności za zgłoszenie po terminie, w wysokości 500 zł. Przesłanie zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania płatności nie zobowiązuje PZLA do wyrażenia zgody na start zawodnika zgłoszonego po terminie. W przypadku niedopuszczenia zawodnika do startu opłata za zgłoszenie po terminie nie będzie zwracana.

12. Weryfikacja – potwierdzenia i skreślenia zawodników

Na PZLA Wielobojowych Mistrzostwach Polski będzie prowadzone elektroniczne potwierdzenie startu z użyciem TOKENA.

TOKEN można pobrać w panelu klubowym systemu zgłoszeń i licencji PZLA - STARTER i przekazać przedstawicielowi klubu.

Po zalogowaniu się z użyciem TOKENA można potwierdzić start wybierając TAK lub dokonać wykreślenia wybierając NIE.

Potwierdzenia startu zawodników i zawodniczek należy dokonać WYŁĄCZNIE elektronicznie.

Potwierdzenie lub skreślenie zawodników należy dokonać do 7 czerwca (piątek) do godziny 18:00.

Brak elektronicznego potwierdzenia startu z użyciem TOKENA w wyznaczonym terminie będzie skutkować skreśleniem zawodnika/zawodniczki z list startowych.

13. Dekoracja medalowa

Zawodnik przystępujący do ceremonii dekoracji medalowej obowiązany jest nosić dedykowany numer medalowy przygotowany do dekoracji medalowej. Numer medalowy zostanie przekazany zawodnikowi w miejscu przygotowania do dekoracji medalowej przez osoby sprawujące nadzór nad dekoracją. Zawodnik zobligowany jest do umieszczenia go na ubraniu, z przodu, w widocznym miejscu (tj. analogicznie do umiejscowienia numeru startowego).

14. Zasady finansowania

Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, koszty uczestnictwa ponoszą zgłaszające kluby.

15. Noclegi i wyżywienie

Organizator dla uczestników PZLA Wielobojowych Mistrzostw Polski nie zabezpiecza noclegów i wyżywienia.

16. Inne

Prawidłowe umieszczenie numerów startowych jest następujące:

Ostateczna decyzja w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie
„PZLA Wielobojowych Mistrzostw Polski" należy do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki