Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Lekkiej Atletyki - Muszyna 27.11.2016

Data uchwały

Uchwała/ Informacja

20.10.2016

Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów MZLA - uchwała o zwołaniu - 20.10.2016

20.10.2016

Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów MZLA - uchwała o trybie wyłaniania delegatów - 20.10.2016

27.11.2016

Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów MZLA - porządek obrad

27.11.2016

Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów MZLA - regulamin obrad

27.11.2016

Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów MZLA - regulamin wyborów

27.11.2016

Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów MZLA - sprawozdanie Zarządu MZLA 2013-2016

27.11.2016

Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów MZLA - sprawozdanie Zarządu MZLA 2013-2016 - WSDiM

27.11.2016

Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów MZLA - sprawozdanie Zarządu MZLA 2013-2016 - imprezy

27.11.2016

Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów MZLA - sprawozdanie Zarządu MZLA 2013-2016 - licencje

27.11.2016

Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów MZLA - sprawozdanie Zarządu MZLA 2013-2016