Druki LDK

Druki Lekkoatletyka dla każdego!:

Dział Nazwa druku do pobrania
 
Kwalifikacje zawodowe SP  Prowadzący uprawnienia
Kwalifikacje zawodowe GIM  Prowadzący uprawnienia
Wniosek o zatrudnienie   Wniosek o zatrudnienie
Zaświadczenie  Zaświadczenie z zakładu pracy
Oświadczenia  Oświadczenie do programu LDK!
Oświadczenia  Oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Zakresy obowiązków  Zakres obowiązków trenera OLA
Zakresy obowiązków  Zakres obowiązków trenera OLA organizującego eventy
Zakresy obowiązków  Zakres obowiązków trenera ośrodka gimnazjalnego w klasach w gimnazjach sportowych oraz z oddziałami sportowymi
Zakresy obowiązków  Zakres obowiązków trenera ośrodka grupy gimnazjalnej
Funkcjonowanie grup  Funkcjonowanie grup szkoleniowych klas IV-VI Szkoła Podstawowa
Funkcjonowanie grup  Funkcjonowanie ośrodka grupy gimnazjalnej
Regulamin uczestnictwa  Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych
Zgody rodziców  Zgoda rodziców - zajęcia
Zgody rodziców  Zgoda rodziców - zawody
Zgody rodziców  Zgoda rodziców - eventy
Zgody rodziców  Zgoda rodziców - sesja zdjęciowa
Zgody rodziców  Zgoda rodziców - instrukcja
Zastępstwa i odrabianie zajęć  Zasady zastępstw - Szkoła Podstawowa
Zastępstwa i odrabianie zajęć  Zasady zastępstw - Nauczyciel Gimnazjum
Zastępstwa i odrabianie zajęć  Zasady zastępstw - Trener Gimnazjum
Wizytacje  Procedura przeprowadzania wizytacji
Wizytacje  Sprawozdanie z wizytacji
imprezy sportowe  Założenia imprez LDK!
Test sprawności fizycznej  MTSF założenia
Test sprawności fizycznej  MTSF instrukcja
Test sprawności fizycznej  MTSF tabele
Obozy sportowe  Podstawowe informacje
Eventy  Komunikat organizacyjny - przykład
Wyżywienie i zakwaterowanie  Zasady przyznawania świadczeń
Wyżywienie i zakwaterowanie  Wniosek aplikacyjny
Szkolenia dla Trenerów  Zakopane 25-26.11.2017
Materiały promocyjne  
Strona i dziennik  
Współpraca JST  
Porozumienie z klubem  Porozumienie z klubem sportowym

Wydarzenia LDK

Zawody LDK! rozgrywane na terenie województwa małopolskiego

 Lp. Nazwa Organizator Rodzaj imprezy Kalendarz - termin Miejsce
1. Biegi Przełajowe MZLA - OLA Małopolska przełaje 25.03.2017 Kraków
2. Eliminacje Nestle CUP MZLA - OLA MAłopolska stadion 28.05.2017 Kraków
3. Zawody wojewódzkie MZLA - OLA Małopolska stadion lub hala wrzesień-listopad Kraków

BIEGI PRZEŁAJOWE

Biegi przełajowe - szkoły podstawowe:

Kategoria wiekowa Dystans
2007 i młodsi 500m
2006 1000m
2005 1000m
2004 1000m

Biegi przełajowe - gimnazja:

Kategoria wiekowa Dystans
2003 1000m i 2000m
2002 1000m i 2000m

NESTLE CUP

Czwórbój - szkoły podstawowe:

Konkurencje
60m
Rzut piłką palantową
Skok w dal ze strefy lub skok wzwyż
600m K i 1000m M

 Wielobój ukierunkowany - gimnazja:

Wielobój ukierunkowany Konkurencje
SPRINTERSKI 80m ppł K/110m ppł M
skok wzwyż
pchnięcie kulą
100m lub 300m
WYTRZYMAŁOŚCIOWY 200mppł
pchnięcie kulą
skok w dal
600m lub 1000m
PŁOTKARSKI 80m ppł. K/110m ppł M
Skok wzwyż
pchnięcie kulą
200m ppł
SKOCZNOŚCIOWY 80m ppł K/110m ppł M
pchnięcie kulą
Skok w dal
Skok wzwyż
RZUTOWY 100m
Pchnięcie kulą
Skok w dal
oszczep lub dysk

Regulamin LDK

Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych realizowanych w ramach programu Lekkoatletyka dla każdego!

Każdy uczestnik zajęć sportowych prowadzonych w ramach programu Lekkoatletyka dla każdego! winien posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych wraz z informacją o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach sportowych oraz ważną legitymację szkolną.

Wszystkich uczestników zajęć sportowych obowiązuje:
1. Zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
2. Dyscyplina i troska o porządek w czasie odbywania zajęć sportowych, kultura słowa i właściwe zachowanie.
3. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych w trakcie odbywania zajęć sportowych.
4. Korzystanie z dostępnych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem pod kontrolą trenerów lub właścicieli.
5. Zachowanie wszelkich przepisów obowiązujących na terenie obiektów sportowych, na których prowadzone są zajęcia oraz bezwzględne stosowanie się do wskazówek i poleceń szkoleniowca.
6. Odpowiednie obuwie i strój, stosowne do rodzaju zajęć, warunków atmosferycznych, terenowych itp.
7. Troska o miłą atmosferę w duchu życzliwości, przyjaźni i radości.
8. Natychmiastowe zgłoszenie szkoleniowcowi wszelkich problemów zdrowotnych ujawnionych w trakcie prowadzenia zajęć. Dopuszcza się zażywanie leków osobistych, po wcześniejszym zgłoszeniu oraz w oparciu o oświadczenie opiekunów prawnych.

Wszystkim uczestnikom podczas wyjazdu i pobytu na akcji zabrania się:
1. Przeszkadzania innym uczestnikom zajęć sportowych w wykonywaniu ćwiczeń zadanych przez szkoleniowca.
2. Korzystania z obiektów sportowych, urządzeń i sprzętu sportowego bez zgody i nadzoru szkoleniowca lub w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
3. Wyjścia poza miejsce prowadzenia zajęć sportowych bez wiedzy i zgody szkoleniowca.

Harmonogram zajęć

LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO!

MŁODZIEŻOWE SPOTKANIA Z LEKKĄ ATLETYKĄ

ZAJĘCIA OD 12 LISTOPADA 2018

DZIECI I MŁODZIEŻ ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ (V-VIII) I LICEALNEJ (I-IV)

TRENER LDK! MSLA

Bogumiła Sobczyk

DZIEŃ

MIEJSCE [ dokładny adres]

GODZINY

poniedziałek

VII LO ul. Skarbińskiego 5

16.30-18.00

środa

SP 91 os. Handlowe 4 (bieżnia i skocznia)

16.30-18.00

piątek

VII LO ul. Skarbińskiego 5

16:30-18:00

sobota

AWF Kraków al. Jana Pawła II 78

10:30-12:00

TRENER LDK! MSLA

Mariusz Paś

DZIEŃ

MIEJSCE [ dokładny adres]

GODZINY

poniedziałek

VII LO ul. Skarbińskiego 5

16.30-18.00

wtorek

AWF Kraków al. Jana Pawła II 78 (stadion)

16.30-18.00

czwartek

AWF Kraków al. Jana Pawła II 78 (stadion)

16.30-18.00

sobota

AWF Kraków al. Jana Pawła II 78

10:30-12:00

TRENER LDK! MSLA

Filip Muszyński

DZIEŃ

MIEJSCE [ dokładny adres]

GODZINY

wtorek

SP 91 os. Handlowe 4 (bieżnia i skocznia)

18.00-19.30

czwartek

SP 91 os. Handlowe 4 (skocznia)

16.30-18.00

TRENER LDK! MSLA

Grzegorz Sobczyk

DZIEŃ

MIEJSCE [ dokładny adres]

GODZINY

wtorek

AWF Kraków al. Jana Pawła II 78

16.30-18.00

wtorek

SP 91 os. Handlowe 4 (bieżnia i skocznia)

18.00-19.30

środa

SP 91 os. Handlowe 4 (bieżnia i skocznia)

16.30-18.00

czwartek

AWF Kraków al. Jana Pawła II 78

16.30-18.00

piątek

SP 91 os. Handlowe 4 (bieżnia i skocznia)

18.00-19.30

sobota

AWF Kraków al. Jana Pawła II 78

10.30-12:00

DZIECI I MŁODZIEŻ IV-VI KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

TRENER LDK! MSLA

Małgorzata Mędrecka

Bogusława Frączyk

Dorota Kaduszkiewicz

DZIEŃ

MIEJSCE [ dokładny adres]

GODZINY

poniedziałek

SP 91 os. Handlowe 4

16.30-18.00

środa

SP 91 os. Handlowe 4

16.30-18.00

piątek

SP 91 os. Handlowe 4

16.00-17.30

TRENER LDK! MSLA

Przemysław Gaszyński

DZIEŃ

MIEJSCE [ dokładny adres]

GODZINY

poniedziałek

SP 18, ul. Półkole 11

15.30-16.30

środa

SP 18, ul. Półkole 11

15.45-16.45

piątek

SP 18, ul. Półkole 11

14.30-15.30

TRENER LDK! MSLA – KLASY IV-VI

Agnieszka Płatek

DZIEŃ

MIEJSCE [ dokładny adres]

GODZINY

poniedziałek

ZS-P nr 11 (Szkoła Podstawowa nr 24) przy ul. Aleksandry 17

13.30-14.30

wtorek

ZS-P nr 11 (Szkoła Podstawowa nr 24) przy ul. Aleksandry 17

13.30-14.30

środa

ZS-P nr 11 (Szkoła Podstawowa nr 24) przy ul. Aleksandry 17

13.30-14.30

TRENER LDK! MSLA – KLASY IV-VI

Barbara Siemieńska

DZIEŃ

MIEJSCE [ dokładny adres]

GODZINY

poniedziałek

SP 158, ul. Strąkowa 3a

16.30-18.00

środa

SP 158,ul. Strąkowa 3a

16.30-18.00

czwartek

SP 158,ul. Strąkowa 3a

08.00-09.30

piątek

SP 158, ul. Strąkowa 3a

15.45-17.15

TRENER LDK! MSLA – KLASY IV-VI

Michał Muniak

DZIEŃ

MIEJSCE [ dokładny adres]

GODZINY

wtorek

SP 91, os. Handlowe 4

16.30-17.30

środa

SP 91, os. Handlowe 4

16.20-17.20

czwartek

SP 91, os. Handlowe 4

16.30-17.30

 DZIECI DO III KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

TRENER LDK! MSLA – najmłodsza (11 lat i młodsi)

Magdalena Sudoł

Szymon Dobaj

DZIEŃ

MIEJSCE [ dokładny adres]

GODZINY

poniedziałek

VII LO ul. Skarbińskiego 5

16.30-18.00

środa

VII LO ul. Skarbińskiego 5

16.30-18.00

piątek

VII LO ul. Skarbińskiego 5

16.30-18.00

TRENER LDK! MSLA – KLASY I-III

Agnieszka Płatek

DZIEŃ

MIEJSCE [ dokładny adres]

GODZINY

wtorek

ZS-P nr 11 (Szkoła Podstawowa nr 24) przy ul. Aleksandry 17

12.30-13.30

TRENER LDK! MSLA – KLASY I-III

Barbara Siemieńska

DZIEŃ

MIEJSCE [ dokładny adres]

GODZINY

piątek

SP 158, ul. Strąkowa 3a

14.50-15.50

TRENER LDK! MSLA – KLASY I-III

Tomasz Kałuża

DZIEŃ

MIEJSCE [ dokładny adres]

GODZINY

środa

SP nr 97 ul. Doktora Judyma 10

17.00-18.00

środa

SP nr 97 ul. Doktora Judyma 10

18.00-19.00

MŁODZIEŻ Z KLAS SPORTOWYCH – VII-VIII

TRENER LDK! MSLA – KLASA VIII

Małgorzata Mędrecka

DZIEŃ

MIEJSCE [ dokładny adres]

GODZINY

poniedziałek

SP 91 os. Handlowe 4

08.55-10.35

wtorek

SP 91 os. Handlowe 4

10.45-12.25

środa

SP 91 os. Handlowe 4

12.45-14.30

czwartek

SP 91 os. Handlowe 4

07.05-08.45

piątek

SP 91 os. Handlowe 4

10.45-12.25

TRENER LDK! MSLA – KLASA VII

Dorota Kaduszkiewicz

DZIEŃ

MIEJSCE [ dokładny adres]

GODZINY

poniedziałek

SP 91 os. Handlowe 4

07.05-08.45

wtorek

SP 91 os. Handlowe 4

08.55-10.35

środa

SP 91 os. Handlowe 4

12.45-13.30

czwartek

SP 91 os. Handlowe 4

08.55-10.35

piątek

SP 91 os. Handlowe 4

10.45-12.25

O Programie

Lekka atletyka w najprostszej formie sprawia przyjemność, daje ogromną satysfakcję. Jest jedną z najciekawszych form ruchu realizowaną m.in. w naturalnym środowisku, w bliskim kontakcie z przyrodą. Uczy samodzielności i pewności siebie poprzez konsekwencje podejmowanych przez siebie decyzji w trakcie treningu. Hartuje nasze ciało, nasz organizm staje się bardziej wydolny, a umysł pracuje efektywniej. Łatwiej poradzimy sobie w nieznanym terenie, wyobrazimy sobie przestrzeń, szybciej się koncentrujemy.

To także rywalizacja z rówieśnikami która może zaspokoić ambicje stawania się coraz bardziej doskonałymi — szybszymi, mądrzejszymi, bardziej wytrzymałymi, sprawniejszymi.

Nasze doświadczenie pokazuje, że systematyczne uczestniczenie w zajęciach sportowych sprawia, iż nabywa się prosportowych nawyków spędzania wolnego czasu. Dowodem na to są całe rodziny uczestniczące w aktywnym wspólnym spędzaniu czasu. Ta aktywność z czasem staje się dla nas niezbędna, a kontakt z innymi ludźmi i przyrodą wartością nadrzędną.

Celem „Lekkoatletyka dla każdego” jest upowszechnianie sportu, pobudzenie do aktywności fizycznej młodzieży nie tylko podczas zajęć lekcyjnych, ale także w czasie wolnym. Popularność „Królowej Sportu” w Polsce i nowatorskie podejście do procesu szkoleniowego, dają nadzieję na sukces. Projekt powstał również po to, by przez ciągłość i dynamikę zajęć propagować zdrowy tryb życia dzieci i młodzieży. Tym bardziej, że lekka atletyka to sport gwarantujący harmonijny rozwój dziecka.

Program ma przyczyniać się do zrównywania szans rozwoju sportowego młodzieży różnych środowisk. Jednocześnie wspierać działania miejscowych społeczności, tak by jeszcze lepiej wykorzystywać, często bardzo nowoczesne, obiekty sportowe, jakie są dostępne w wielu miejscowościach.

Dzięki stworzeniu szerokiej oferty na upowszechnianie lekkiej atletyki możliwe jest wdrożenie systemu wyszukiwania talentów i obejmowania ich opieką.

Projekt „Lekkoatletyka dla każdego” obejmuje również budowanie kadry szkoleniowej. Cykle kursów, konferencje i szkolenia z wybitnymi trenerami, w tym selekcjonerami kadry narodowej, materiały dydaktyczne, bezpłatny dostęp do interaktywnej platformy tematycznej, wsparcie merytoryczne koordynatorów projektu dają szansę na rozwój profesjonalnego środowiska trenerów młodzieżowych na niespotykaną wcześniej skalę.

Promocja i upowszechnianie „Królowej sportu” ma też wspierać rekrutację do grup uczestniczących w projekcie. Działania promocyjne, takie jak prowadzenie lekcji pokazowych, czy organizacja specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli wychowania fizycznego, nie tylko wspomagają szkołę w pozyskiwaniu uczniów, ale też podnoszą jej atrakcyjność na tle innych szkół.

Program realizowany jest w celu:
1. Wzrostu aktywności ruchowej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży – rozwijanie indywidualnych zainteresowań.
2. Popularyzacji lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży.
3. Edukacji dzieci i młodzieży poprzez udział w nowatorskim programie o lekkiej atletyce – organizacja wspólnych zajęć i spotkań ze znanymi sportowcami (olimpijczykami, medalistami mistrzostw Świata i Europy).
4. Zapoznania uczestników programu z poszczególnymi konkurencjami lekkoatletycznymi – techniką, metodyką i taktyką rywalizacji sportowej. Poznawczym celem jest wzrost wiedzy o lekkiej atletyce, przybliżenie jej wszechstronności oraz poprawa umiejętności ruchowych wśród dzieci i młodzieży.
5. Podnoszenia poziomu wiedzy o zdrowotnym wpływie uprawiania Lekkiej Atletyki poprzez udział dzieci i młodzieży w programie.
6. Podnoszenia poziomu zdrowotnego dzieci i młodzieży poprzez ich udział w kierowanych zajęciach lekkoatletycznych.
7. Wzrostu świadomości rodzica w zakresie pozytywnego wpływu aktywności ruchowej na prawidłowy rozwój osobowy dziecka.
8. Wyzwalania pozytywnych cech wolicjonalnych wśród uczestników.
9. Nauki szacunku dla „przeciwnika”, który jest nieodzownym elementem współzawodnictwa sportowego.
10. Zakorzenienia w uczestnikach zasad fair-play w ramach rywalizacji sportowej oraz w życiu codziennym.
11. Przeciwdziałania patologiom społecznym, m.in.: agresji fizycznej i psychicznej.
12. Zaangażowania rodziców we wzmacnianie więzi rodzicielskich poprzez realizację wspólnych zainteresowań.
13. Zachęcenia jak największej ilości dzieci i młodzieży do udziału w programie.
14. Poszukiwania najzdolniejszych uczestników, którzy w przyszłości mogą reprezentować Polskę na najważniejszych imprezach światowych.

Celem praktycznym (aplikacyjnym) jest:
 propagowanie rozwiązań programowych, które zastosowane będą na zajęciach lekkoatletycznych, w tym:
• sposobu zachęcenia dzieci i młodzieży do udziału w programie,
• zastosowanie koncepcji edukacji i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży na etapie szkolenia wszechstronnego, realizowanej przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową (realizacja zgodnie z programem),
• sposób zbierania i dokumentowania obciążeń treningowych na zajęciach
 propagowanie wybranych testów do oceny zdolności motorycznych.