Zgrupowanie KWM - Racibórz

Zgrupowanie szkoleniowe w Raciborzu - termin 9-19 lipca 2020 roku (od obiadu do obiadu).

Godzina wyjazdu 9:30 (przy basenie AWF).

Niezbędne załączniki dla wszystkich członków KWM wymagane przez MZSKF (brak pełnej dokumentacji = brak możliwości zakwalifikowania zawodnika do KWM):

- oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (RODO MZSKF),

- aktualne zaświadczenie lekarskie (możliwość umieszczenia w panelu klubowym).

Zawodnicy uczestniczący w akcji szkoleniowej KWM muszą posiadać następujące dokumenty:

- zgodę rodziców KWM (nowy druk na 2020 rok),

- kartę informacyjną KWM (nowy druk 2020),

- oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (RODO MZLA - pierwszy udział w akcji w 2020 roku),

- ksero aktualnej książeczki zdrowia sportowca/ zaświadczenia,

- ważną legitymację szkolną.

Informacja o zgrupowaniu szkoleniowym KWM

Lista zawodników potwierdzonych na zgrupowanie KWM

Wytyczne akcja Racibórz-2020-07-09-2020-07-19-COVID-19