Zgrupowanie MZLA - Racibórz

Zgrupowanie szkoleniowe MZLA w Raciborzu - termin 9-19 lipca 2020 roku (od obiadu do obiadu).

Godzina wyjazdu 9:30 (przy basenie AWF).

Niezbędne załączniki dla wszystkich powołanych zawodników wymagane przez MS (brak pełnej dokumentacji = brak możliwości udziału zawodnika w akcji):

- oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (RODO PZLA),

- oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (RODO MZSKF),

- aktualne zaświadczenie lekarskie (obowiązek umieszczenia w panelu klubowym).

Zawodnicy uczestniczący w akcji szkoleniowej MZLA muszą posiadać następujące dokumenty:

- zgodę rodziców MZLA (zawodnicy niepełnoletni - nowy druk na 2020 rok),

- oświadczenie MZLA (zawodnicy pełnoletni - nowy druk 2020 rok),

- kartę informacyjną MZLA (zawodnicy niepełnoletni i pełnoletni - nowy druk 2020),

- oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (RODO MZLA - pierwszy udział w akcji w 2020 roku),

- ksero aktualnej książeczki zdrowia sportowca/ zaświadczenie,

- ważną legitymację szkolną/ studencką.

Informacja o zgrupowaniu szkoleniowym MZLA

Lista zawodników potwierdzonych na zgrupowanie MZLA

Wytyczne akcja Olsztyn-2020-08-02-2020-08-14-COVID-19