Zgrupowanie KWM - Olsztyn

Zgrupowanie szkoleniowe w Olsztynie - termin 2-14 sierpnia 2020 roku (od kolacjiu do obiadu).

Zbiórka: 08:15 dworzec PKP Kraków Główny peron numer III tor I.

Wyjazd: 09:07 Pociąg IC 3522 Sienkiewicz peron numer III tor I.

Niezbędne załączniki dla wszystkich członków KWM wymagane przez MZSKF (brak pełnej dokumentacji = brak możliwości zakwalifikowania zawodnika do KWM):

- oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (RODO MZSKF),

- aktualne zaświadczenie lekarskie (możliwość umieszczenia w panelu klubowym).

Zawodnicy uczestniczący w akcji szkoleniowej KWM muszą posiadać następujące dokumenty:

- zgodę rodziców KWM (nowy druk na 2020 rok),

- kartę informacyjną KWM (nowy druk 2020),

- oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (RODO MZLA - pierwszy udział w akcji w 2020 roku),

- ksero aktualnej książeczki zdrowia sportowca/ zaświadczenia,

- ważną legitymację szkolną.

Informacja o zgrupowaniu szkoleniowym KWM

Lista zawodników potwierdzonych na zgrupowanie KWM

https://www.pkp.pl/pl/pkp-aktualnosci/2589-koronawirus

https://www.intercity.pl/pl/jak-podrozowac-z-pkp-intercity-podczas-epidemii-poradnik-pasazera.html

Wytyczne akcja Olsztyn-2020-08-02-2020-08-14-COVID-19

Rozkład miejsc w Pociągu