Zgrupowanie MZLA - Olsztyn

Zgrupowanie szkoleniowe w Olsztynie - termin 2-14 sierpnia 2020 roku (od kolacjiu do obiadu).

Zbiórka: 08:15 dworzec PKP Kraków Główny peron numer III tor I.

Wyjazd: 09:07 Pociąg IC 3522 Sienkiewicz peron numer III tor I

Niezbędne załączniki dla wszystkich powołanych zawodników wymagane przez MS (brak pełnej dokumentacji = brak możliwości udziału zawodnika w akcji):

- oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (RODO PZLA),

- oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (RODO MZSKF),

- aktualne zaświadczenie lekarskie (obowiązek umieszczenia w panelu klubowym).

Zawodnicy uczestniczący w akcji szkoleniowej MZLA muszą posiadać następujące dokumenty:

- zgodę rodziców MZLA (zawodnicy niepełnoletni - nowy druk na 2020 rok),

- oświadczenie MZLA (zawodnicy pełnoletni - nowy druk 2020 rok),

- kartę informacyjną MZLA (zawodnicy niepełnoletni i pełnoletni - nowy druk 2020),

- oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (RODO MZLA - pierwszy udział w akcji w 2020 roku),

- ksero aktualnej książeczki zdrowia sportowca/ zaświadczenie,

- ważną legitymację szkolną/ studencką.

Informacja o zgrupowaniu szkoleniowym MZLA

Lista zawodników potwierdzonych na zgrupowanie MZLA

Lista zawodników dodatkowo powołanych na zgrupowanie MZLA

https://www.pkp.pl/pl/pkp-aktualnosci/2589-koronawirus

https://www.intercity.pl/pl/jak-podrozowac-z-pkp-intercity-podczas-epidemii-poradnik-pasazera.html

 

Wytyczne akcja Olsztyn-2020-08-02-2020-08-14-COVID-19

Rozkład miejsc w Pociągu