LA w "nowej rzeczywistości"

25 lipca weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dokument zezwala m.in. na powrót kibiców do hal i sal sportowych, całkowite zniesienie limitów na basenach oraz udział w wydarzeniach i zajęciach sportowych nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie.

Zadbajmy wspólnie, aby ten zapis nie zmienił się - dbaj o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych!

Przepisy dotyczą wszystkich dyscyplin sportowych.
Udostępnienie 50% miejsc przewidzianych dla publiczności

Podczas wydarzeń lub zajęć sportowych publiczność będzie mogła zająć nie więcej niż 50% miejsc dla niej przewidzianych na/w:

stadionach;
boiskach;
salach i halach;
basenach;
siłowniach, klubach i centrach fitness;
oraz w zakresie organizacji obozów sportowych.

ZASADY ZAJMOWANIA MIEJSC NA OBIEKTACH SPORTOWYCH:

co drugie miejsce na widowni;
w rzędach naprzemiennie;
w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m.

Zasady nie dotyczą widza, który uczestniczy w wydarzeniach:

z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
zasady nie obowiązują osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących

UWAGA! Na terenie obiektów sportowych widz musi:

zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na ich terenie;
zachować 1,5 m odległości od innego widza – w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc.

Sprzedaż biletów dla publiczności, która uczestniczy w wydarzeniu, jest prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną.

UWAGA! Na otwartym powietrzu poza obiektami sportowymi – bez udziału publiczności!

Uczestnictwo w zajęciach, wydarzeniach lub współzawodnictwie sportowym (dotyczy wszystkich dyscyplin sportowych)

Od 25 lipca w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym może uczestniczyć nie więcej niż 250 osób jednocześnie, z wyłączeniem obsługi wydarzenia.

Co to oznacza?

We współzawodnictwie sportowym, organizowanym w ramach danego wydarzenia sportowego (na przykład trzydniowa impreza biegowa[1] z różnymi biegami - np. 5, 10, 15 km danego dnia) w każdym z tych biegów rozumianych jako współzawodnictwo sportowe będzie mogło wziąć udział po 250 osób (nie muszą to być różni uczestnicy).

W limit 250 osób nie wchodzi obsługa wydarzenia (np. medialna, techniczna, ochrona, wolontariusze).

Korzystanie z basenów i aquaparków

Zniesienie ograniczeń na basenach (na torze i w obiekcie);
Limit osób korzystających z aquaparków wynosi 75% pojemności obiektu.