Mecz U18 - 20'

29. sierpnia odbędzie się kolejna odsłona rywalizacji w ramach Międzywojewódzkiego Meczu Juniorów Młodszych - PKR – ŚL - ŚW – MŁP - zapraszamy od 15:00 na stadion AWF w Krakowie.

W tym wyjątkowym roku rywalizacja województw odbędzie się w ograniczonym wymiarze ze względu na kalendarz imprez wojewódzkich.

Regulamin Meczu U18

W ramach Meczu U18 odbędą się eliminacje sztafet do PZLA Mistrzostw Polski (U18).

Dodatkowa konkurencja: bieg na 3000m K i M - odbędzie się pod warunkiem chęci udziału minimum 3 zawodników.

Program minutowy Meczu U18

Bramka Zawodnicza - informacja

Komunikat organizacyjny i techniczny imprezy LA

Listy startowe Meczu

Potwierdzenie i weryfikacja sztafet w ramach eliminacji do PZLA MP U18: na 75’ przed startem sztafety przedstawiciel Klubu zobligowany jest do potwierdzenia składu sms-em na wskazany numer telefonu.
Na bramce sędziowskiej dokonana zostanie weryfikacja członków zespołów sztafetowych. Na weryfikacji każdy zawodnik musi przedstawić dokument ze zdjęciem.

Przypomnienie:

Kibice (w tym trenerzy i zawodnicy) są zobowiązani do noszenia maseczki zakrywającej usta i nos, do czasu zajęcia miejsca na trybunach.

Kibice (w tym trenerzy i zawodnicy) są zobowiązani do zachowania dystansu dwóch metrów od innego uczestnika imprezy w trakcie przemieszczania się po terenie stadionu. Zapis ten nie dotyczy członków rodziny, mieszkających wspólnie.

Trenerzy podczas imprezy będą mogli wspomagać swoich zawodników z trybuny głównej po okazaniu przy wejściu licencji trenereskiej i instruktorskiej (wejście przez II pawilon trybuny - portiernia).