Zgrupowanie w Kielcach 2021

Zgrupowanie szkoleniowe w Kielcach - termin 24.03- 03.04 2021 roku (od kolacji do obiadu).

Godzina wyjazdu 14:30 (Parking przy basenie AWF-u).

Brak płatności za zgrupowanie - prosimy o pilne uzupełnienie

Zawodnicy uczestniczący w akcji szkoleniowej muszą posiadać następujące dokumenty:
- zgodę rodziców (zawodnicy niepełnoletni - nowy druk na 2021 rok),
- oświadczenie MZLA (pierwszy udział w akcji w 2021 roku),
- legitymację szkolną,
- ksero aktualnej książeczki zdrowia sportowca/ zaświadczenie.

Informacja o zgrupowaniu szkoleniowym MZLA

Lista zawodników potwierdzonych na zgrupowanie MZLA