Informacja dla sędziów PZLA

Małopolski Związek Lekkiej Atletyki pragnie przekazać informację Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dotyczącą prowadzenia obsługi sędziowskiej przez licencjonowanych sędziów PZLA.

W związku z sytuacją epidemiologiczną i związanymiz nią obostrzeniami Polski Związek Lekkiej Atletyki obliguje sędziów Centralnego Kolegium Sędziów PZLA i Wojewódzkich Kolegiów Sędziów do sędziowania – do odwołania niniejszej decyzji – wyłącznie imprez znajdujących się w kalendarzu PZLA.

Kalendarz PZLA jest regularnie aktualizowany i dostępny na stronie internetowej Związku.

Prosimy o przekazanie w/w decyzji całemu środowisku sędziowskiemu.

Imprezy dostępne na stronie PZLA: - Kalendarz PZLA

Informacja dla CKS i WKS - Informacja PZLA