Ogólnopolskie Zawody LDK '21

W dniu 29 czerwca 2021 roku w Sieradzu odbędą sie Ogólnopolskie Zawody LDK!

Regulamin Ogólnopolskich Zawodów LDK! 2021

ZASADY AWANSU

 Kategoria U12 i U14

Do reprezentacji województwa zostaną powołani zawodnicy uczestniczący w programie LDK!, którzy do dnia 20 czerwca będą się legitymowali najlepszym wynikiem uzyskanym w regulaminowych warunkach w zawodach kalendarzowyc PZLA w danej konkurencji w swojej kategorii wiekowe (statystyki PZLA).

W przypadku rezygnacji z udziału na jego miejsce zostanie powołana kolejna osoba z rankingu lub zawodnik legitymujący się wartościowszym wynikiem z pokrewnej konkurencji

Kategoria U16

W przypadku utrzymania zasady przez zespół LDK!, że tylko 14 zawodników z 24 konkurencji weźmie udział w OZ LDK! (zgodnie z regulaminem) dodatkową oceną będzie poziom sportowy liderów w konkurencjach lub start jednego zawodnika w dwóch konkurencjach (możliwość udziału Małopolan we wszystkich konkurencjach).

Do reprezentacji województwa zostaną powołani zawodnicy uczestniczący w programie LDK!, którzy do dnia 20 czerwca w wybranych konkurencjach o wyższym poziomie sportowym będą się legitymowali najlepszym wynikiem uzyskanym w regulaminowych warunkach w zawodach kalendarzowyc PZLA w danej konkurencji (statystyki PZLA).

W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału na jego miejsce zostanie powołana kolejna osoba z rankingu lub zawodnik legitymujący się wartościowszym wynikiem z pokrewnej konkurencji.

Do składu opiekunów zostaną powołani trenerzy którzy będą mieli największą liczbę zawodników w składzie reprezentacji Małopolski.

Pełna informacja o wyjeździe zostanie przekazana w dniu 22 czerwca 2021 roku.