Zgrupowanie KWM - Olsztyn

Organizacja zgrupowania od 31.07.2021 pod kierownictwem Prezesa Pawła Czyża i nowych Władz MZLA.

Zgrupowanie szkoleniowe w Olsztynie - termin 12-24 sierpnia 2021 roku (od kolacji do obiadu).

Zbiórka: 09:00 dworzec PKP Kraków Główny

Wyjazd: 09:51 Pociąg IC 3522 Sienkiewicz

Niezbędne załączniki dla wszystkich członków KWM wymagane przez MZSKF (brak pełnej dokumentacji = brak możliwości zakwalifikowania zawodnika do KWM):

- oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (RODO MZSKF),

- aktualne zaświadczenie lekarskie (możliwość umieszczenia w panelu klubowym).

Zawodnicy uczestniczący w akcji szkoleniowej KWM muszą posiadać następujące dokumenty:

- zgoda rodziców osoób niepełnoletnich,

- zgoda osób  pełnoletnich,

- oświadczenie RODO - zawodnicy,

- oświadczenie RODO - szkoleniowcy.

- ksero aktualnej książeczki zdrowia sportowca/ zaświadczenia,

- ważną legitymację szkolną.

Informacja o zgrupowaniu szkoleniowym KWM

Lista zawodników potwierdzonych na zgrupowanie KWM (dopłata)

Program akcji KWM w Olsztynie

Preliminarz akcji KWM w Olsztynie

https://www.intercity.pl/pl/jak-podrozowac-z-pkp-intercity-podczas-epidemii-poradnik-pasazera.html